ปรัชญาสถาบัน

 อ.อนุพันธ์ ธราดลรัตนากร เจ้าของสถาบันสอนตัดแต่งขนสุนัขและสปา Dog2home 

เล็งเห็นว่า จำนวนประชากรน้องหมามีเพิ่มมากขึ้นและได้รับความนิยมในการเลี้ยงดูจากเจ้าของมากขึ้น ผู้บริโภคเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับบริการการดูแลความสะอาดและสวยงามอย่างมืออาชีพ จากผู้ประกอบการ

โดยปรัญชาและความตั้งใจของเรา   มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้ที่รักน้องหมา ได้รับการเรียนการสอนที่ถูกต้องและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อก้าวออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจและสามารถดูแลน้องหมาที่รักของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์

เราจึงมีความเชี่ยวชาญ เรื่องการสอนเพื่อไปเปิดร้านตัดแต่งขนสุนัข หรือผู้ที่ต้องการไปประกอบอาชีพเป็นช่างตัดแต่งขนสุนัข ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงและแข่งขันทางธุรกิจสูง เราจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำธุรกิจเป็น สอนให้บูรณาการเป็น สามารถแข่งขันด้านธุรกิจบริการได้อย่างชาญฉลาด  โทรสอบถาม 0863074942