Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครแฟรนไชส์
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์สัตว์เลี้ยง

วัตถุประสงค์ของสถาบัน

 วัตถุประสงค์

1.1   เป็นสถานที่ให้ความรู้ในด้านการตัดแต่งขนสุนัข การทำสีขนสุนัข การนวดแผนโบราณสุนัข การทำสปาสุนัข และการบริหารจัดการร้านตัดแต่งขนสุนัข
1.2    ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการตัดแต่งขนสุนัข
1.3    ต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต
1.4    ส่งเสริมให้ตลาดแรงงานเปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับสุนัข
1.5    ส่งเสริมให้ผู้ที่มีต้นทุนน้อย และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
1.6    ส่งเสริมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาวิชาชีพใหม่ๆ
1.7    ส่งเสริมให้ผู้ที่กำลังว่างงานได้ประกอบอาชีพสุจริต และมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพการตัดแต่งขนสุนัข
 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน